Retouren

INDIEN U EEN ARTIKEL RETOURNEERT DIENT U ALTIJD DIT VOLLEDIG INGEVULDE RETOURFORMULIER EN EEN KOPIE VAN DE FACTUUR MEE TE STUREN.

Bij de aankoop van producten online heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, kunt u het product met alle geleverde toebehoren – en indien mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren.

Retour sturen van speciaal voor u bestelde of gemaakte artikelen is niet mogelijk. Ook is het niet mogelijk om veiligheids- en hygiënische redenen om levensmiddelen retour te sturen. Ook al zijn deze verpakt!

KOSTEN RETOURNEREN
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen alleen de kosten van de verzending voor uw  rekening. Wij nemen deze kosten voor onze rekening indien wij het verkeerde product hebben geleverd of de fout op een andere manier te wijten is aan ons handelen.

 

UW AANKOOPBEDARG
Uw aankoopbedrag zullen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, terug betalen.

 

RETOURADRES
U mag uw artikelen terugbrengen naar onze winkel of retour sturen.

Snoeperij De Bonte Koe
Tav retouren
Hoodstraat 12a

5683 AD Best

Retouren kunnen alleen in behandeling worden genomen mits er een retour formulier is bij gesloten!!

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
http://www.snoeperijdebontekoe.nl/Algemene-voorwaarden